Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Sa Kin
Giới tính Nam
Website https://sakin402.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Hiệp
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hiếu
Đã đưa lên 201 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 99 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21957 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 83824 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này