Thông tin thành viên

721.jpg";i:1;i:196;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Lan Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lananh165
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kẻ Sặt
Quận/huyện Huyện Bình Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Đặng Thị Thuý, Nguyễn Tiến Đạo
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1077 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này