Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://ab11.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Quốc An, Nguyễn Vương Khoa
Đã đưa lên 317 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17016 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 173821 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này