Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Đệ
Giới tính Nữ
Website https://minhde06.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Quận/huyện Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Đặng Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn Siêu
Đã đưa lên 571 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 925 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 293 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7587 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này