Thông tin thành viên

1003941.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Long
Giới tính Nam
Website https://xuanlong7677.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hải
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Trần Thanh Chung, Thành Chung
Đã đưa lên 936 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 696 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 962 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này